Čisto ražani hljeb sa prirodnim starterom – kvascem