Mikrobilje i klice – uzgoj u kućnim uslovima, razlika između mikrobilja i klica