Zlatno mlijeko ili kurkuma mlijeko – harmonična mješavina suvih začina