Ražani hljeb sa kvasnom vodom – bez pekarskog kvasca