Mliječne lepinje sa kvasnom vodom, bez predtijesta